• Smak på livet

  Smak på livet

  Idéen og teamet Day of Week.
 • Forskningsprosjekt med AI

  Smak av fremtidens lokale matfat.
 • Matambassardørprisen

  Matambassadør

  Matambassadørprisen 2023 ble tildelt Siv Kristiansen i Day of Week, fra Matregion Agder.

 • Bærekraftig mat

  Lokal løsning på global utfordring

  Matsystem for kortreist mat.
 • Det burde være enkelt å spise lokalt

  Det gjør vi noe med.

Smak på livet

Mat produsert lokalt

Vår motivasjon er å gjøre lokalprodusert mat til et naturlig og bærekraftig valg. I Day of Week jobber vi for å øke livskvaliteten, stimulere til bærekraftig forbruk av mat og skape nye lokale verdikjeder. 

Idéen er skapt og utviklet av oss, en familie på fire, i tett samarbeid med lokalmatprodusenter, næringsaktører og med utgangspunkt i og involvering av husholdninger og matfaglige kjøkken. Vi er opptatt av å jobbe sammen som generasjoner om å tenke nytt.

Nå har vi blitt flere i teamet Day of Week som jobber sammen om å utvikle digitalt matsystem som løser hverdagsutfordringer til husholdninger, skaper lokale matopplevelser og fremmer bærekraftig mat med kvalitet fra lokale produsenter og tilbydere.

Grûndere
Emma og Lotte, medgrûndere Day of Week
Småbruket i Skjærgården
Beter Øvre Åbål Gård

Jobbe sammen lokalt

Lokale matsystemer handler om å forstå mennesker sitt forhold til kultur, identitet og livskvalitet. Vi må samtidig være på trender og forstå hvordan vi kan tilrettelegge for valg av lokalprodusert mat og jobbe aktivt med innovasjon. 

Vår tilnærming er fra bord til jord tilbake til bord. Vi må forstå markedet og våre behov for endringer og sette det i system lokalt.

Siv Kristiansen
CEO & Co-founder
Day of Week

Mat som engasjerer

Bærekraftig utvikling

Etterspørselen etter lokalmat øker, men oppleves ikke tilgjengelig. Familier ønsker hjelp med bærekraftig og sunn mat i hverdagen, samtidig som lokalmatprodusenter strever med lønnsomheten. Snittalderen på dagens produsenter blir stadig høyere og avstanden til neste generasjon øker. I Day of Week er vi opptatt av å forstå hva som skjer, hvorfor det skjer og skape løsninger som bidrar til bærekraftig utvikling.

 • NORCE

  Forskning med AI

  Day of Week samarbeider med NORCE om forskning  og utvikling av datamodell og bruk av AI som verktøy i kommersialisering av lokale matopplevelser.

 • Matambassardørprisen

  Matambassadør

  Siv Kristiansen, CEO og Founder Day of Week, mottok Matambassadørprisen 2023 fra Matregion Agder. Se omtale på nettsiden til Agder Fylkeskommune.

 • Det lokale matkartet

  Innovasjon i matfatet

  Kristiansand Kommune har tildelt Day of Week tilskudd fra klima- og omstillingsfondet til ny bruk av geografiske og demografiske data, for å gjøre kortreiste råvarer, matvarer og tjenester til foretrukket valg.

 • Økologiske grønnsaker, profilbilde

  Lokalmatutvikling

  Involvering av kunder og partnere.

 • Kristin Tvetene, Skåre Gård, profilbilde

  Fra gård til gård

  Møter med produsenter i Agder.

 • Et løft for matregionen Agder

  Et løft for matregionen Agder

  Forprosjekt støttet av Agder Fylkeskommune.

 • UiA studentgruppe, Tjenestedesign

  Design thinking

  Dyktige studenter fra UiA involvert i utviklingen av Day of Week.

 • Siv Kristiansen, en av foredragsholderne på Bærekraftkonferansen 2022.

  Lokal verdiskaping

  Day of Week om bærekraftig matsystem.

 • Slå på lysene

  Vi må gjøre det attraktivt for unge å satse.

Kunnskap

Som mennesker er vi i endring. Vi søker løsninger og det er sterke emosjonelle drivere som påvirker våre preferanser. For lokalprodusert mat er de viktigste driverne personlige og mer emosjonelle. Det å gi barna bedre mat gir oss følelsen av å være bedre foreldre. Det handler om at vi ønsker å ta vare på arv, gode minner, velge gode råvarer og mer næringsrik mat. Vi ønsker også å lære barna å ta vare på det vi har – ta de med til gårder og få nære opplevelser.

Aktivt forhold til hva vi spiser

Det handler om kunnskap tilpasset tiden vi lever i og hvor vi lever. Vi trenger og ønsker veiledning til hva som er bra å spise. Det jobber vi med.

Blåbær smoothie

Våre partnere og hjelpere

Produsenter og serveringssteder

Kontakt oss

Har du interesse for bærekraftig mat, teknologi, marked eller lyst til å bli kjent med oss – ta kontakt! 

2024 © Day of Week AS. Alle rettigheter.

Følg oss på matreisen